More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Strony WWW dla ka?dego urz?dzenia!

Responsywne strony WWW potrafi? dopasowywa? si? do rozmiaru ekranu u?ytkownika. Niezale?nie od tego, czy korzysta on ze stacjonarnego komputera z du?ym monitorem, laptopa czy smartfona, zawsze mo?e bez utraty kluczowej zawarto?ci przegl?da? ulubione witryny. Responsywno?? by?a do niedawna tylko dodatkiem do tworzonych stron — mia?a po prostu mi?o zaskoczy? klientów. Obecnie to standard us?ug WWW.

Z tej unikalnej ksi??ki dowiesz si?, jak sprawnie tworzy? responsywne serwisy. Nauczysz si? stosowa? p?ynne siatki oraz korzysta? z tych gotowych: 960 Grid System, 320 and Up oraz Bootstrap. Zrozumiesz, w jaki sposób dzia?aj? responsywne strony, które nie tylko dostosowuj? swój uk?ad do rozmiaru ekranu, lecz tak?e adaptuj? dostarczane materia?y multimedialne, g?ównie zdj?cia. W kolejnych rozdzia?ach znajdziesz obszerne omówienie tych zagadnie?. W ko?cu dowiesz si?, jak stworzy? w?asny elastyczny szablon oraz jakie s? dost?pne gotowe rozwi?zania. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? ka?dego dewelopera stron WWW, który chce by? na czasie oraz korzysta? z dobrodziejstw responsywnych stron!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz potencja? responsywnych stron WWW
 • stworzysz w?asn? p?ynn? siatk?
 • zaserwujesz u?ytkownikowi pliki multimedialne dostosowane do jego urz?dzenia
 • poznasz szablony — Bootstrap, Foundation, Skeleton i inne
 • zbudujesz responsywn? stron?

Obowi?zkowa lektura ka?dego dewelopera stron WWW!

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • IOS
 • ANDROID
 • TABLETS
 • WINDOWS