More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem

Synopsis

W sieci trwa w?a?nie rewolucja! Do w?adzy dochodzi j?zyk HTML5!

Jego potencja? jest nieograniczony - ?cis?a integracja z przeglšdarkš internetowš, wydajna obs?uga grafiki czy wsparcie dla geolokalizacji to tylko niektóre z jego atutów. Korzystajšc z jego mo?liwo?ci, mo?esz stworzy? ?wietnš gr? lub przydatnš aplikacj? internetowš.

Poznaj pe?ne mo?liwo?ci j?zyka HTML5 i dowiedz si?, jak budowa? kompletne i autonomiczne aplikacje, dzia?ajšce na urzšdzeniach przeno?nych i konkurujšce z tradycyjnymi aplikacjami. Dzi?ki temu praktycznemu przewodnikowi odkryjesz skuteczne metody pracy z j?zykiem HTML5, takie jak lokalne magazynowanie danych i przetwarzanie wielowštkowe. Zaznajomisz si? równie? z zaawansowanymi narz?dziami JavaScriptu, które u?atwiajš korzystanie z ca?ej gamy elementów j?zyka HTML5. Je?li jeste? do?wiadczonym programistš JavaScriptu, umieszczone w ksiš?ce przyk?adowe kody poka?š Ci, jak j?zyk HTML5 zamienia sie? WWW w pierwszorz?dne ?rodowisko programistyczne.

Zobacz, jak:

 • testowa? aplikacje internetowe
 • korzysta? z bazy IndexedDB
 • pracowa? w trybie offline
 • wykorzysta? gniazda WWW
 • Do?šcz do zaawansowanych u?ytkowników HTML5!

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • TABLETS
 • IOS
 • ANDROID
 • WINDOWS