More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Drobná p?ekladatelka Vivien se celý ?ivot ?ídila chladnou logikou a práci prokládala pé?í o svou jedinou ?ijící p?íbuznou. Kdy? se v?ak dostane do ne?e?itelné situace a musí zaplatit babi?ce operaci v soukromém sanatoriu, sáhne po zoufalém ?e?ení ? kývne na nabídku svého sou?asného ?éfa. Za jednu noc vá?n? italský bohá? Matteo zaplatí Vivien, kolik si ?ekne. Vý?itkami zkou?ená dívka polkne stud, tém?? nulové zku?enosti v oblasti lásky a s my?lenkou, ?e v?echno pro svou babi?ku vydr?í, vkro?í do hotelového pokoje. Netu?í, ?e jedna noc ji celou zm?ní. ?e milenec skrytý tmou bude na její t?lo hrát jako na vzácný nástroj. Ráno odchází z hotelu se zasn?ným úsm?vem ? zaplatí za babi??in pobyt a navíc pro?ila nádherné milování. Vá?ní omámenýma o?ima sleduje Mattea a ignoruje ?havý pohled jeho obchodního partnera Ryana. Vysoký svalnatý skot sk?ípe zuby ?árlivostí. Jak má ?íct té k?ehké blon?até víle, ?e pomocí intrik a l?í vym?nil sch?zky a obelhal Mattea. Ale hlavn?, ?e to byl on, kdo se celou noc ?hav? miloval s Vivien? A jak za?ídí, aby je?t? jednou svíral v náru?í sv?dné t?lo plaché Vivien?

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • BLACKBERRY
  • WINDOWS