More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Masz konto na Facebooku? Pewnie, ?e tak - wszyscy maj?! Musia?e? wi?c zauwa?y? gry dost?pne w tym serwisie. Mo?e nie osza?amiaj? fotorealistyczn? grafik? i superdynamiczn? akcj?, maj? jednak to co?. Nazywa si? to grywalno??. Frajda ze wspó?zawodniczenia nie da si? niczym zast?pi?. Popularno?? tego typu gier gwa?townie ro?nie, a firma, która wyprodukowa?a prawdopodobnie najbardziej znan? z nich - Farmville - w?a?nie wchodzi na gie?d?!

Dzi?ki tej ksi??ce równie? i Ty b?dziesz móg? spróbowa? szcz??cia. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? nowo?ci HTML5 i CSS3 do osi?gni?cia interesuj?cych efektów, takich jak rzut izometryczny. Ponadto zobaczysz, jak wzbogaci? aplikacj? o efekty d?wi?kowe oraz przygotowa? atrakcyjny interfejs u?ytkownika. Wiedza tutaj zawarta pozwoli Ci na przygotowanie kompletnej gry z pomoc? HTML5, CSS3 i JavaScriptu, a nast?pnie zintegrowanie jej z Facebookiem. Teraz to, czy zdob?dziesz popularno?? i osi?gniesz sukces finansowy, zale?y tylko i wy??cznie od Twojej pomys?owo?ci oraz kreatywno?ci!

Przygotuj gr?, która b?dzie:

 • oparta na nowoczesnych technologiach
 • zintegrowana z serwisem Facebook
 • dost?pna dla setek graczy
 • zaopatrzona w grafik? 3D
 • popularna

Zaistniej na rynku gier komputerowych!

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • TABLETS
 • IOS
 • ANDROID
 • WINDOWS