More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Lectura de «Al este del Edén» des de la perspectiva de René Girard i de la història dels efectes del text bíblic és una interpretació de la novel·la homònima del Premi Nobel de literatura John Steinbeck (Califòrnia 1902 - Nova York 1968). Partint de l'hermenèutica de l'historiador i crític literari René Girard (Avinyó 1923) i dels conceptes bàsics de desig mimètic, boc emissari i revelació, aquest estudi fa una anàlisi de la novel·la de Steinbeck que posa de manifest com aquest clàssic de la generació perduda americana actualitza el conegut passatge de la mort d'Abel al llibre del Gènesi. La fidelitat al missatge del text original en aquesta obra ens pot ajudar a rellegir-la de manera que les «poderoses paraules» de Gn 4,7 «ressonin» altre cop en nosaltres transfigurades pels «efectes del text bíblic» en la història de la cultura: «Si obres bé, seràs acceptat; però, si no obres bé, el pecat aguaita a la porta: ell et desitja, però tu l’has de dominar». Reading of "East of Eden" from the perspective of René Girard and the history of the effects of the biblical text is an interpretation of the novel by Nobel Prize of Literature John Steinbeck (California 1902 - New York 1968). Based on the hermeneutics of the historian and literary critic René Girard (Avignon 1923) and the basic concepts of mimetic desire, scapegoat and revelation, this study analyzes the Steinbeck novel that shows how this classic American lost generation update known passage from the death of Abel in Genesis. Faithfulness to the original message in this work can help us to reread it so that "powerful word" of Gen 4.7 "resonate" in us again transfigured by the "effects of the biblical text" in history culture: "If it works, you will be accepted; But if it works, sin lurks at the door: he will want, but you have the master. " Lectura de "Al este del Edén» desde la perspectiva de René Girard y de la historia de los efectos del texto bíblico es una interpretación de la novela homónima del Premio Nobel de Literatura John Steinbeck (California 1902 - Nueva York 1968). Partiendo de la hermenéutica del historiador y crítico literario René Girard (Aviñón 1923) y de los conceptos básicos de deseo mimético, chivo emisario y revelación, este estudio hace un análisis de la novela de Steinbeck que pone de manifiesto como este clásico de la generación perdida americana actualiza el conocido pasaje de la muerte de Abel en el libro del Génesis. La fidelidad al mensaje del texto original en esta obra nos puede ayudar a releer de manera que las "poderosas palabras» de Gn 4,7 «resuenen» de nuevo en nosotros transfiguradas por los "efectos del texto bíblico» en la historia de la cultura: "Si obras bien, serás aceptado; pero, si no obras bien, el pecado acecha a la puerta: él te desea, pero tú tienes que dominar ».

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • BLACKBERRY
  • WINDOWS