More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Wykorzystaj potencja? HTML5 na urz?dzeniach mobilnych!

HTML5 to prawdziwa rewolucja w ?wiecie stron WWW i aplikacji internetowych. Jego potencja? oraz mo?liwo?ci zaskoczy?y niejedn? osob?. Wykorzystywany jest do tworzenia atrakcyjnych, intuicyjnych i dynamicznych stron WWW. To nie wszystko! Dzi?ki HTML5 i CSS3 mo?esz tak?e stworzy? aplikacj? dzia?aj?c? na urz?dzeniach z systemami Android lub iOS. Chcesz zobaczy?, jak to osi?gn???

Je?li tak, to trafi?e? na ?wietn? ksi??k?, która wprowadzi Ci? w ?wiat nowoczesnych stron i aplikacji. W trakcie lektury zaczniesz poznawa? sk?adni? oraz mo?liwo?ci HTML, przygotujesz ?rodowisko pracy oraz zdob?dziesz potrzebne narz?dzia. Kolejne rozdzia?y to obowi?zkowa dawka informacji na temat tworzenia formularzy oraz korzystania z elementów svg, canvas, audio i video. HTML5 dostarcza wielu nowych narz?dzi, pozwalaj?cych m.in. sprawdzi? stan po??czenia z sieci?, przechowywa? dane na komputerze u?ytkownika lub uzyska? informacj? o jego lokalizacji. Dzi?ki tej ksi??ce opanujesz je w mig. W tym podr?czniku znajdziesz równie? obszerny opis kaskadowych arkuszy stylów w wersji 3. Pozwol? Ci one b?yskawicznie wprowadza? atrakcyjne dla oka efekty. Ksi??ka ta jest genialnym ?ród?em informacji dla wszystkich pasjonatów tworzenia stron i aplikacji internetowych.

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • poznasz sk?adni? HTML5 i CSS3
  • zaznajomisz si? z mo?liwo?ciami API
  • zbudujesz zaawansowan? stron? lub mobiln? aplikacj? internetow?

Sprawd?, jak stworzy? aplikacj? internetow? dzia?aj?c? na platformie Android lub iOS!

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • WINDOWS